Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ AN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Xã Phổ An chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19

30/05/2021

Để chủ động phòng chống dịch covid -19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, UBND xã Phổ An đã khẩn trương huy động lực lượng, dọn dẹp Trường MN xã Phổ An làm khu cách ly y tế tập trung cho các công dân thuộc diện F1 trên địa bàn xã.

Ông Phạm Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND xã Phổ An, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 của xã Phổ An cho biết: Đến thời điểm này, qua truy vết, rà soát xã Phổ An có 22 công dân thuộc diện  F1, trong đó có 10 người đã được đưa cách li tập trung trước đó theo quyết định của UBND thị xã; 12 người được đưa vào cách ly tập trung tại khu cách ly y tế tập trung của xã và 220 công dân thuộc diện F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Trước đó, để đảm bảo công tác quản lý các công dân cách ly tại nhà và tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, UBND xã đã kích hoạt tổ Covid cộng đồng, thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các công dân thực hiện đúng quy định cách ly tại nhà; hướng dẫn cho khoảng 55 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã ký cam kết thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, địa phương còn thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh và tuyên truyền lưu động bằng xe loa để người dân nắm bắt kịp thời các nội dung chỉ đạo về phòng chống dịch, cập nhật thường xuyên các địa điểm nguy cơ để người dân chủ động phòng tránh và thực hiện việc khai báo y tế kịp thời./.

Lệ Thu: Trung tâm TT-VH-TT thị xã Đức Phổ

Trang thông tin xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3972154

Email: vtphoan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi