Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ AN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Phổ An

29/12/2020

Tại phiên họp sáng ngày 29/12/2020, Kỳ họp lần thứ 15, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Phổ An khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Võ Văn Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Tấn Mỹ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã và bầu bổ sung đối với chức danh này. Với kết quả 26/27 đại biểu đồng ý, đồng chí Nguyễn Minh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trúng cử chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Lương Văn Thuận, Chuyên viên Văn phòng thị xã

Trang thông tin xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3972154

Email: vtphoan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi