Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ AN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Phổ An

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Phổ An

13:56 29/12/2020

Tại phiên họp sáng ngày 29/12/2020, Kỳ họp lần thứ 15, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân xã Phổ An khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trang thông tin xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3972154

Email: vtphoan-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi